Jobs | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam

Thiên Minh Capital đang cần bạn

Gia nhập vào tập thể Thiên Minh để tạo nên sự đột phá về thu nhập cho chính bạn, mang lại nhiều giá trị cho gia đình và xã hội chúng ta.

Đến với Thiên Minh, hãy cho chúng tôi và bạn cơ hội tuyệt vời để học hỏi, phát triển cùng nhau.

Về Chúng tôi

Ban lãnh đạo công ty luôn định hướng xây dựng Thiên Minh Capital trở thành “nơi ươm mầm hạnh phúc” cho tất cả thành viên.

Đồng thời, thực hiện sứ mệnh kiến tạo một cộng đồng sống văn minh và sung túc, chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần của cán bộ, nhân viên thông qua những chính sách nhân sự tốt nhất trên thị trường.