CĐ 1: Cơ bản về Môi giới Bất động sản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 23/10/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 35 phút
Thành viên 28
Cơ bản
  • 1.1. Định nghĩa môi giới Bất động sản
  • 1.2. Được và Mất khi gia nhập môi giới Bất động sản
  • 1.3. Các loại hình môi giới phổ biến
  • 1.4. Các cấp bậc của môi giới Bất động sản nhà lẻ
  • 1.5. Cần chuẩn bị gì để làm môi giới
  • 1.6. Cách để phát triển nhanh trong lĩnh vực Môi giới Bất động sản
  • 1.7. Các yếu tố cần thay đổi khi làm môi giới Bất động sản
  • BÀI LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ 1