CĐ 1: Cơ bản về nghề Môi giới Bất động sản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 14/11/2022
Thời gian Hoàn thành 6 phút
Thành viên 72
  • 1. Được và mất trong BĐS
  • 2. Môi giới BĐS là gì?
  • 3. Bắt đầu như thế nào ? (Phần 1)
   10 xp
  • 4. Bắt đầu như thế nào ? (Phần 2)
  • 5. Cần chuẩn bị những gì để làm MG?
  • 6. Chiêu - Thức và Nguyên tắc làm việc