CĐ 2 : Tổng quan về Bất động sản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 23/09/2023
Thời gian Hoàn thành 2 giờ 28 phút
Thành viên 55
Cơ bản
  • 2.1. Bất động sản trung tâm và vùng ven
  • 2.2. Các phương pháp định giá Bất động sản cơ bản
  • 2.3. Thế nào là sản phẩm Bất động sản tốt và đầu tư được ?
  • 2.4. Đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản
  • 2.5. Các khuyết điểm cơ bản của Bất động sản
  • 2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Bất động sản
   Mới
  • 2.7. Phân chia khu vực hoạt động
   Mới