CĐ 2 : Tổng quan về Bất động sản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 03/11/2023
Thời gian Hoàn thành 2 giờ 28 phút
Thành viên 24
Cơ bản
  • 2.1. Bất động sản trung tâm và vùng ven
  • 2.2. Các phương pháp định giá Bất động sản cơ bản
  • 2.3. Thế nào là sản phẩm Bất động sản tốt và đầu tư được ?
  • 2.4. Đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản
  • 2.5. Các khuyết điểm cơ bản của Bất động sản
  • 2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Bất động sản
  • 2.7. Phân chia khu vực hoạt động
  • BÀI LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ 2