CĐ 2: Tổng quan về Bất động sản (Phần 1) | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 21/11/2022
Thành viên 48
    • 1. Những yếu tố của một người môi giới Bất động sản
    • 2. Đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản
    • 3. Bất động sản khu vực trung tâm và vùng ven
    • 4. Phân chia khu vực hoạt động