CĐ 4: Cách đọc sổ hồng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 14/11/2022
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 35 phút
Thành viên 55
Trung cấp
    • 1. Cách đọc sổ hồng (Phần 1)
    • 2. Cách đọc sổ hồng (Phần 2)