CĐ 5: Marketing và Tìm kiếm khách hàng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 14/11/2022
Thành viên 45
  • 1. Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu
  • 2. Các phương pháp tìm kiếm khách hàng
  • 3. Cách tìm kiếm trang đăng tin phù hợp
  • 4. Cần chuẩn bị gì trước khi đăng tin
  • 5. Cách viết tiêu đề hiệu quả
  • 6. Cách viết nội dung hấp dẫn
  • 7. Những lưu ý quan trọng khi đăng tin