CĐ 5: Marketing và Tìm kiếm khách hàng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 23/09/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 31 phút
Thành viên 49
Trung cấp
  • 5.1. Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu
  • 5.2. Các phương pháp tìm kiếm khách hàng phổ biến
  • 5.3. Cách tìm kiếm trang đăng tin phù hợp
  • 5.4. Chuẩn bị trước khi đăng tin
  • 5.5. Cách viết tiêu đề tin đăng hiệu quả
  • 5.6. Cách viết nội dung hấp dẫn
  • 5.7. Những lưu ý quan trọng khi đăng tin