CĐ 5: Marketing và Tìm kiếm khách hàng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 23/10/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 31 phút
Thành viên 19
Trung cấp
  • 5.1. Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu
  • 5.2. Các phương pháp tìm kiếm khách hàng phổ biến
  • 5.3. Cách tìm kiếm trang đăng tin phù hợp
  • 5.4. Chuẩn bị trước khi đăng tin
  • 5.5. Cách viết tiêu đề tin đăng hiệu quả
  • 5.6. Cách viết nội dung hấp dẫn
  • 5.7. Những lưu ý quan trọng khi đăng tin
  • BÀI LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ 5