CĐ 6: Phương pháp làm việc với Khách hàng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 23/10/2023
Thời gian Hoàn thành 2 giờ 5 phút
Thành viên 24
Trung cấp
  • 6.1. Các giai đoạn làm việc với khách hàng
  • 6.2. Bài chào hàng số 1
  • 6.3. Gặp mặt khách hàng lần đầu tiên
  • 6.4. Tiêu chí đánh giá khách hàng
  • 6.5. Bài chào hàng số 2
  • 6.6. Những biểu hiện phổ biến của Khách hàng và cách xử lý
  • 6.7. Chăm sóc khách hàng
  • 6.8. Bài chào hàng số 3
  • BÀI LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ 6