CĐ 7: Quy trình giao dịch | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 13/11/2023
Thời gian Hoàn thành 34 phút
Thành viên 8
Nâng cao
    • 7.1. Tổng quan quy trình từ khi chốt đến khi giao dịch thành công
    • 7.2. Giấy tờ cần thiết khi cọc công chứng
    • 7.3. Pháp lý về việc đóng thuế
    • 7.4. Quy trình giao dịch công chứng mua bán