CĐ 8: Đàm phán - Thương lượng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 06/11/2023
Thời gian Hoàn thành 44 phút
Thành viên 11
Nâng cao
    • 8.1. Thế nào là Đàm phán - Thương lượng ?
    • 8.2. 2 nguyên tắc về giá trong Đàm phán -Thương lượng
    • 8.3. 9 tuyệt chiêu trong Đàm phán - Thương lượng
    • 8.4. Thực hiện kịch bản trong Đàm phán - Thương lượng