Odoo Information | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam

Thiên Minh Capital Phiên bản Odoo 14.0

Thông tin về Thiên Minh Capital instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hóa đơn & Thanh toán
Hoá đơn & Thanh toán
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kế toán & Tài chính
Kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị
Dự án
Organize and plan your projects
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Ngân sách
Sử dụng các ngân sách để so sách doanh thu và chi phí thực tế so với kế hoạch
Objectives and Key Results - OKR
Giúp bạn triển khai hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp với OKR
Quản lý Tài liệu
Hệ thống Quản lý Tài liệu tập trung
Khung Kỹ năng Nhân sự
Xây dựng khung kỹ năng và năng lực cho mọi nhân viên trong công ty của bạn
Social Marketing
Tích hợp và quản lý các Mạng xã hội
Học Trực tuyến
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Sự kiện
Xuất bản sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Danh bạ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blog
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng phân tích
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Tuyển dụng Trực tuyến
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Hệ thống Tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản Thông tư 133/2016/TT-BTC
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Hệ thống Tài khoản Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản Kế toán Việt Nam