CĐ 3: Thị trường, Sản phẩm và Chủ nhà | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 23/09/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 7 phút
Thành viên 63
Cơ bản
  • 3.1. Kiểm soát thị trường
  • 3.2. Kiểm soát sản phẩm
   10 xp
  • 3.3. Tìm kiếm chủ nhà
  • 3.4. Tiêu chí đánh giá chủ nhà