CĐ 3: Thị trường, Sản phẩm và Chủ nhà | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 04/11/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 8 phút
Thành viên 21
Cơ bản
    • 3.1. Kiểm soát thị trường
    • 3.2. Kiểm soát sản phẩm
    • 3.3. Tìm kiếm chủ nhà
    • 3.4. Tiêu chí đánh giá chủ nhà
    • BÀI LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ 3