CĐ 3: Thị trường, Sản phẩm và Chủ nhà | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 19/12/2022
Thành viên 55
  • 1. Cách kiểm soát thị trường
  • 2. Cách quản lý sản phẩm
   10 xp
  • 3. Cách tìm kiếm chủ nhà
  • 4. Các tiêu chí đánh giá chủ nhà