CĐ 9: Pháp lý trong giao dịch Bất động sản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 29/12/2023
Thời gian Hoàn thành 3 giờ 12 phút
Thành viên 13
Nâng cao
    • 1. PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (Phần 1) - GĐCN: Thái Anh Luân
    • 2. PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (Phần 2) - GĐCN: Thái Anh Luân
    • 3. PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (Phần 3) - GĐCN: Thái Anh Luân
    • Slide - PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN