Hướng dẫn khảo sát nhà cơ bản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 03/11/2023
Thời gian Hoàn thành 31 phút
Thành viên 10
Cơ bản
    • CÁC BƯỚC KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CĂN NHÀ TỐT (PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT CHO MÔI GIỚI)