Nguyên Tắc Làm Môi Giới
Khoá học Riêng tư
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Đào tạo Thiên Minh Capital
Cập nhật lần cuối 03/11/2023
Thời gian Hoàn thành 7 phút
Thành viên 17
Cơ bản
  • Chuyên đề 1
    • Chuyên đề 0: Tổng quan về quy tắc làm việc tại công ty
      10 xp